Projekt Struktur och System: Pass 2

Utvärdering

För att följa hela projektet: Klicka här

För planering och delmål se tidigare inlägg.

Detta pass, dagen efter, var jag så himla trött. Men bättre ett träningspass när jag är trött, än inget alls tänkte jag. 

Jag har hundmat som störning i väggen, dessa kontrollerar hon ibland. 

Detta pass var inte så annorlunda än förra passet. Jag är väldigt van att inte peka direkt mot där hon ska söka, för jag har jobbat så mycket med självständigt sök under en längre tid. Det är en vana som jag måste ändra på. Vill jag att hon ska söka framför, så måste jag ju stå mot området jag vill ha avsökt. Ganska intressant att när jag är vänd mot hörnet så söker hon där. Matte dålig, Karma bra. Dålig matte, duktig Karma.

Vid ett tillfälle hittar och lokaliserar hon, men släpper markeringen, vilket gör att jag blir osäker. Eftersom jag inte vill belöna felmarkering (om det skulle vara fallet) så låter jag henne söka vidare för att sedan kalla in och belöna. 

När jag identifierat att det faktiskt var där, så skickade jag på henne igen, men valde att kalla in och fortsätta söket på nästa ställe just eftersom jag ville det skulle vara lätt att få träff. Jag vill öka hennes självförtroende i att hon tänker rätt, så bestämmer jag mig för att senare belöna snabbare denna gång. 

Efter ca 6,5 minuter verkar hon bli lite trött. Blir störd av något och slarvar. Hon blir frustrerad, som jag ser det, och det kommer mycket skall. Det är precis det här som brukar hända under proven. Jag har trott det berott på att hon inte fått belöning för markeringarna vid många tillfällen, men egentligen kanske det handlar om att hon blir trött?

Sista skicket provar jag extern belöning och då får jag markeringar på gamla gömmor. Om det beror på externbelöningen eller tröttheten är svårt att säga. Jag hoppas detta projekt ska göra så hon blir mer uthållig och kan söka noga längre tid. 

Vi jobbar vidare.