Vad hände? … Jag har inte tränat på det

Det enda vi vet är att vi inte allt kan veta

När något händer i mitt samarbete med hundarna söker jag efter en möjlig orsak.

Jag kan leta igenom forskning och lyssna på andras erfarenheter, men i slutändan är det bara “educated guesses” för vi kan aldrig veta exakt vad som försiggår i deras huvuden. 

Att fråga sig varför gör att vi utvecklas, lär oss och blir bättre hundtränare.

Som alltid när vi tränar och tävlar hund så går det inte alltid som vi har tänkt. Det kan vara väldigt frustrerande och vi kanske blir besvikna eller irriterade. Kanske hunden eller du har en dålig dag, det händer ju den bästa eller så kan det faktiskt vara så att situationen ni hamnat i är ny för er. 

Det är så mycket att ta hänsyn till när vi tränar hund, och allt som oftast kan vi inte säga att det är någons fel, vi har bara inte tränat på just det. När det går fel så har jag lärt mig att istället för att bli besviken, faktiskt analysera vad som hände. 

  • Hundar är inte lika bra på att generalisera kunskaper på samma sätt som vi. Vi går i skolan, lär oss skriva, sen går vi hem och kan fortsätta träna, för vi kommer ihåg hur vi skulle göra. Hundar fungerar inte riktigt så. De måste göra samma sak i många olika situationer för att förstå att samma gäller överallt. Vem har inte varit med om att hunden kan något superbra hemma, men så kommer vi nån annanstans och helt plötsligt förstår dom ingenting. En hund vill inte jävlas, den strävar efter att få sin belöning och sociala förstärkning. Det beror helt enkelt på att du inte tränat i nog många olika sammanhang. 
  • Hur kände jag mig? Vi vet att hunden kan lukta sig till våra känslor, det är inte så konstigt, det är ju så dom kommunicerar med varandra. Dom är fantastiska på att fånga upp hur vi mår. Vissa hundar är mer känsliga än andra, men både Karma och Rusa har visat mig hur viktigt det är att ta hänsyn till. Var jag på dåligt humör? Nervös? Oavsett hur det var, du har helt enkelt inte tränat dig själv och din hund att hantera dina känslor i den situationen.
  • Var det något nytt? Kanske hunden inte riktigt förstått hur du vill att markeringarna på höga gömmor ska se ut? Kanske du har varit lite otydlig med hur och var du vill att hunden ska markera i just den situationen. All träning är ett utbyte av information. Du kommunicerar till hunden vad du vill på ett sätt som du tror den ska förstå. Men vad uppfattade hunden egentligen? Det kan du bara veta genom att prova och sedan analysera. En kommunikation har alltid en sändare och en mottagare, och mycket kan hända på resan där emellan. Utgå från att hunden vill göra rätt och fundera på om det finns något annat sätt att förklara vad du vill. Vad behöver du göra? … Träna mer!  
  • Var det något som störde? Det är väldigt olika hur lättstörda hundar är och de har olika perioder i livet som också kan påverka. Hormoner som flödar av olika anledningar. Vissa hundar är känsliga för miljön och kanske tycker något var obehagligt. Var det andra hundar, människor eller djur som gjorde det svårt? Du behöver helt enkelt träna mer på störningar och miljöer. Detta behöver du göra separat från söket så du är säker på att hunden är så trygg att det inte påverkar jobbet. 
  • Hur ser doftbilden ut? Ja, det kan vi ju faktiskt inte veta. Visst kan vi läsa hur hunden jobbar och få en liten uppfattning. Men vi har inte deras kapacitet, vi kan inte se hur alla molekyler är sammansatta och rör sig runt. Kyla, värme, vind, föremål, tider, förändringar i sammansättningen av etiketten kan göra så mycket skillnad för hunden. Kanske bitarna är mindre eller större, kanske kongen legat på något ställe och dragit åt sig ny doft som den blandas med. Kanske är det någon annans kong? Kongen har naturliga ingredienser vilka aldrig blir exakt desamma. Varje “batch” som tillverkas kan därför ha lite annorlunda doftbild och har du då bara tränat på samma bitar så ändras ju doftbilden. Och vi kan ju inte ha någon aning hur mycket. Enda sättet att få hunden att generalisera kongens essentiella doftbild är att träna på så många olika bitar som du bara kan!
  • Hur navigerar hunden för att lokalisera gömman? Scannar hunden sig fram i doftbilden eller söker den noggrant och systematiskt för att upptäcka dofter som inte avger så mycket molekyler? Var doftbilden anpassad efter hundens kunskapsnivå? Du kan behöva träna mer på att öka hundens systematik eller nosfrekvens för att kunna lokalisera väldigt små doftkällor. Vad är svaret på problemet? – Träna mer! 

Det har visat sig att ju mer mössen känner igen miljön och har förväntan på var doftkällan är, desto mer navigerar den systematiskt istället för att bara följa doftmolnet. Är det samma för hundar?

Källa: Science Direct

De senaste veckorna har jag upptäckt något i vår träning som fått mig att försöka hitta svar på varför. Mer om detta i ett annat inlägg!