Kommunikation.

Kommunikation är inte ensidigt. Kommunikation har en sändare och en mottagare. Sändaren har en känsla och tanke med vad hen säger, medan mottagaren kanske inte alls uppfattar det på det sätt som var tänkt. Det är här vi skapar missförstånd, och det kan dyka upp även i relationen mellan förare och hund.