Scent detection trainer – School of Canine Science

Scent Detection Trainer – School of Canine Science (Scent for 6)

Denna utbildning finns online (http://caninescience.online) och innehåller både teori och praktik. Möjlighet att ladda upp filmer för feedback, live sändningar för frågor och en väldigt bra och trevlig facebook grupp för kontakt med andra deltagare.

Denna kurs har varit fantastisk och jag hoppas jag kommer kunna gå fler kurser för dessa duktiga instruktörer! 

Kursen går på under 6 månader med ny teori och praktiska övningar varje vecka. 

Teori samt praktiska övningar:

 • Aktivt och passivt sök
 • Vad är lukt? Kemi och terminologi
 • Oxidationsreaktioner
 • Kontaminering
 • Utsläckning av kvarvarande doft
 • Nosens fysiologi
 • Luktreceptorer
 • Molekylvandring
 • Dopamin och förstärkning
 • Ämnens toxicitet (giftighet)
 • Vittringströskel – Doftkvantitet
 • Rasskillnader inom nosarbete
 • Förarens roll i nosarbete
 • Feromoner och kemisk kommunikation
 • Generell doftkommunikation
 • Frysmarkering på mynt
 • Diskriminering mellan aktiva och gamla gömmor
 • Belöningsfrekvens på markeringar
 • Störningar i markeringar
 • Aktivt sök (Uppletande)
 • Uppletanderutiner
 • Sniffningsfrekvens
 • Liggtid: Äldre gömmor
 • Uppletande: Aktivitet och uthållighet
 • Uppletande: Plocka upp föremål
 • Utsläckning av störningar i söket
 • Introduktion av etikett
 • 3D: Distance, Distraction, Duration (Avstånd, Störning, Uthållighet)
 • Behållarsök och Line-Ups
 • Generalisering av behållarsök
 • Uppletande: apportering
 • Beteendemodifiering genom doft
 • Sökmönster
 • Oåtkomliga gömmor
 • Blandningar och “Cocktails”
 • Fordonssök
 • Tomsök
 • Konstiga gömmor
 • Hängande gömmor
 • Problemlösning