SBK allmänlydnad instruktörsutbildning

Brukshundklubbens Allmänlydnadsutbildning

Teoretiska och praktiska kunskaper inom: 

 • Allmänlydnadspasset med egen hund
 • “Vem är hunden” – Analysinstrument
 • Relation hund och människa
 • Kommunikation, lek och samvaro
 • Trygghet, samarbete och dominans
 • Relationsanalys
 • Allmänlydnad
 • Inlärning
 • Retningar
 • Förstärkning
 • Motivation
 • Problembeteenden
 • Människans lärande
 • Studiecirkelmetodik
 • Planering
 • Tala inför grupp
 • Grupper – Besvärliga situationer
 • Hunden och lagen
 • SBKs organisation
 • Testformer och prov
 • Hundens skötsel
 • Hundens historia
 • Hundens luktsinne
 • Mål med nosarbete
 • Spår
 • Uppletande
 • Sök
 • Rapport
 • Valpspecial