Grundkurs Avancerat Specialsök

Hundcampus Grundkurs i Avancerat Specialsök

  • Teori: Inlärning, operant inlärning, metoder, olika avancerade specialsöksområden
  • Miljöträning: Plattform
  • Laboratoriearbete: Plattform, Sökbana