Certifierad Specialsöksinstruktör

Certifierad Specialsöksinstruktör

  • Inlärning av specialsök
  • Terminologi specialsök
  • Inlärningsstrategier/metoder för att väcka, utveckla och förändra hundars sökbeteende
  • Väcka och utveckla belöningsintresse
  • Inlärning och val av markering
  • Doftdiskriminering
  • Hantering och förvaring av preparat samt kontaminering
  • Molekylvandring och vittringstransport
  • Skillnad NoseWork mot Specialsök
  • Utveckla en stegringsplan med mål, delmål och tidsplan för enskilda ekipage