Certifierad Hundfysioterapeut

Certifierad Hundfysioterapeut

 • Rehabiliteringens historia inom veterinärmedicin 
 • Samarbete mellan veterinär/rehabilitering 
 • Hunden och lagen
 • Pedagogik
 • Etologi
 • Journalföring
 • Dokumentation/uppföljning
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Smärtfysiologi
 • Neurologi
 • Sjukdomslära, patofysiologi och rehabilitering;
 • Osteoartros o Muskelskador
 • Hundens leder o Frakturer
 • Ryggproblem
 • Systemsjukdomar till rörelseapparaten
 • Rörelse- & funktionsanalys
 • Palpation
 • Stretching
 • Massage
 • Fysisk träningslära
 • Målinriktad fysisk träning
 • Träningsfysiologi (idrottsfysiologi)
 • Näringslära, kostlära
 • Friskvård
 • Kroppsmedvetandeträning
 • Hundsim
 • Water treadmill träning
 • Vibrationsbehandling
 • Laserbehandling
 • Hundens känslor och mentalitet mm.