Avancerat Specialsök 1-årig – Hundcampus

Denna utbildning går på Hundcampus i Hällefors. (http://hundcampus.se) och innehåller både teori och praktik. Lennart Wetterholm utbildar och Certifierar många olika typer av specialsökshundar. Ingenting är omöjligt för våra fantastiska hundar! 

Under denna kurs har jag lärt mig otroligt mycket och fått mycket erfarenheter som jag inte haft tidigare. Efter denna utbildning har jag fått bekräftelse på min uppfattning om att det går att träna på många olika sätt beroende på vad ekipaget tänkt göra med söket. 

Kursen går på under 1 år med träffar en gång i månaden och mycket arbete mellan träffarna.  Avancerat Specialsök 1-årig har ca 120 timmar lärarledd träning och teori.

Teori samt praktiska övningar:

 • Inlärning 
 • Doftlära
 • Kontakt och relation
 • Plattform
 • Sökbana
 • Ytsök
 • IMKÖ (minisök)
 • Spår
 • Rumssök
 • Vattensök
 • Läcksök