Allmän Mentalkunskap (M1)

Allmän mentalkunskap (M1)

  • Hundens historia
  • Mentalitetsbegrepp
  • Beteendesystem
  • Testformer