30 Days of Canine Science

30 Days of Canine Science

 • Träningssystem
 • aktivt- samt precisionslockande
 • kriterier
 • signaler
 • “bridges”
 • första-, andra- och tredjehandsförstärkare
 • belöningsspecifika signaler
 • shaping
 • shapingens moderna principer
 • “Fånga beteenden” (Capturing)
 • operant inlärning
 • bestraffning
 • targets
 • synliga targets
 • belöningsfrekvens
 • uppföljning av framsteg
 • göra planeringar
 • belöningsutdelning
 • timing
 • val av lek
 • aktivitetsnivå
 • kommandon
 • stimuluskontroll
 • “matching law”
 • felkommandon
 • minst förstärkande scenario
 • momentum
 • “3Ds” för att bygga uthållighet och förståelse