Scent Detection Trainer - School of Canine Science (Scent for 6)

I skrivande stund är kursen ej avslutad. Ämnen kvar att behandla:

 • Sökmönster
 • Oåtkomliga gömmor
 • Blandningar och ”Cocktails”
 • Fordonssök
 • Tomsök
 • Konstiga gömmor
 • Hängande gömmor
 • Problemlösning

Teori:

 • Aktivt och passivt sök
 • Vad är lukt? Kemi och terminologi
 • Oxidationsreaktioner
 • Kontaminering
 • Utsläckning av kvarvarande doft
 • Nosens fysiologi
 • Luktreceptorer
 • Molekylvandring
 • Dopamin och förstärkning
 • Ämnens toxicitet (giftighet)
 • Vittringströskel – Doftkvantitet
 • Rasskillnader inom nosarbete
 • Förarens roll i nosarbete
 • Feromoner och kemisk kommunikation
 • Generell doftkommunikation

Praktik:

 • Frysmarkering på mynt
 • Diskriminering mellan aktiva och gamla gömmor
 • Belöningsfrekvens på markeringar
 • Störningar i markeringar
 • Aktivt sök (Uppletande)
 • Uppletanderutiner
 • Sniffningsfrekvens
 • Liggtid: Äldre gömmor
 • Uppletande: Aktivitet och uthållighet
 • Uppletande: Plocka upp föremål
 • Utsläckning av störningar i söket
 • Introduktion av etikett
 • 3D: Distance, Distraction, Duration (Avstånd, Störning, Uthållighet)
 • Behållarsök och Line-Ups
 • Generalisering av behållarsök
 • Uppletande: apportering
 • Beteendemodifiering genom doft

Scroll to Top