Fear [in dogs]

Fear - School of Canine Science (Rädsla hos hund)

 • Vad är rädsla?
 • Ångest och oro
 • Valpens känsliga perioder
 • Rädslans processer: Fight, Flight, Freeze (Fly, Fäkta, Frysa)
 • Hormoner 
 • Rädslor och ärftlighet
 • Rasskillnader
 • Hantering av rädslor
 • Hur ser rädsla ut?
 • Systematisk desensibilisering
 • Habituering
 • “Flooding”
 • Motbetingning