Specialsök Grundkurs

Specialsök Grundkurs

  • Kontaktövningar
  • Momentinlärning
  • Klickerträning och belöningsteknik
  • Laboratoriearbete
  • Läran om doftmolekylvandring
  • Fokus & koncentrationsövningar
  • Sök i plattform
  • Sök på väggbana
  • Sök i golvbana
  • Sök inomhus och utomhus